Елинор Рузвелт е американска общественичка, племенница на 26-ия президент на САЩ Теодор Рузвелт. След смъртта на съпруга си се изявява като писател, публицист и правозащитник.

Елинор става председател на създадената през 1946 г. комисия на ООН за правата на човека. Тя също така има различни изяви срещу бедността, расовата дискриминация и в защита правата на жените. Тя списва журналистическа колона, която затвърдява нейната популярност, авторитет и уважение от страна на американските политици.