Клиничните проучвания дават шанс за иновативно лечение на пациентите

Клиничните изпитвания играят ключова роля за иновациите в медицината и борбата с тежките заболявания. Те осигуряват достъп до иновативно лечение на болните, заяви д-р Иван Георгиев, председател на Управителния съвет на БАКП.

Преди даден изследван продукт да стане достъпен за пациентите могат да минат 7-8 години. Необходими са между милиард  и 1,4 милиарда долара за разработката на едно ново лекарство.

Клиничните изпитвания играят ключова роля за иновациите в медицината и борбата с тежките заболявания. Около 40% от знанията, нужни за одобрението на всяко ново лекарство, се генерират в клиничните изпитвания.

Благодарение на новите терапии днес двама от трима онкоболни живеят 5 и повече години след поставянето на диагнозата. Съществено подобрение се отбелязва и при лечението на  множествената склероза. Новите терапии за ревматоидния артрит се фокусират върху забавянето на прогреса на заболяването. При лечението на хепатит С успеваемостта на иновативните лекарства е над 97%, а продължителността на живот се увеличава средно с 13 години.

Злокачествените заболявания на кръвта вече не са смъртна присъда. Благодарение на иновативните терапии 5-годишната преживяемост при тях е значително увеличена в сравнение със 60-те години на миналия век. При Ходжкиновия лимфом тя достига до 89%, при Неходжкиновия лимфом – 73%, а при левкемията и миелома съответно до 63% и 50%.

Ползите от клиничните проучвания са три. Те позволяват ранен достъп до иновативни лечения; трансфер на технологии и ноухау; професионално развитие на изследователите.

У нас около 10 000 нови пациенти се включват всяка година в клинични изпитвания.

Естествено, клиничните изпитвания крият и рискове. И това е наложило въвеждането на стриктни регулации. В основата им стоят хармонизираните правила за добра клинична практика, обясни д-р Георгиев. Някои от основните етични принципи са: ползите да са по-големи от известните рискове; за доброволно информирано съгласие; за квалификация на изследователите и др.

„България има отлична репутация в индустрията за клинични изпитвания, който е граден през последните 20 години. С пазарен дял от 1.1% през 2017 г. страната ни се нарежда на 20-о място в света“, каза д-р Иван Георгиев.

„Фармацевтичната индустрия прави огромни инвестиции в нови лекарства и носи икономически ползи“, каза Деян Денев, изпълнителен директор на АРФАРМ. Но лечението става достъпно за пациентите само, ако здравните системи разпознаят иновацията и я реимбурсират. България въвежда новите терапии средно за 956 дни, като по този показател се нарежда на 18-о място в ЕС. А през 2019 г. има вероятност пациентите да останат без нови лекарства, заради забавяне на договарянето на отстъпки.

Очакваните иновации, които ще дадат по-добри възможности за лечението на пациентите в бъдеще, са свързани с комбинираните терапии, CAR-T клетъчните терапии, клетъчната и генната терапия. Това стана ясно на семинар за журналисти, организиран от БАКП в курорта „Боровец“.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *