В университета я обиждали, а тя грабнала короната на „Мис Англия“

В университета Наташа Хемингс била подложена на невероятен тормоз. Останалите младежи се държали ужасно с нея, защото била „твърде красива“.

Прочетете повече