Забавна психология

Психологията е сериозна наука. Дава отговори на доста въпроси, свързани с нашето вътрешно Аз, с причините да постъпваме по един или друг начин.

Забавната психология също дава отговори. Те са може би по-малко сериозни, но пък по-забавни.

Често поставяме написаното под съмнение, но все пак го четем с голям интерес. Защото ни помага в търсенето на обяснение. Или ни дава лесно обяснение. като например защо хората, които имат сини очи, са по-студени, а хората, които имат кафяви очи са по-топли в отношенията си с околния свят.

Забавната психология изследва начина, по който пием кафето си, за да ни каже що за хора сме, плодовете, които обожаваме, за да оповести какви сме в действителност…

Разбира се, дори забавната психология е дело на научни изследвания. Нейните заключения се правят от хора на науката, които са решили да посветят именно на тези странни взаимовръзки.

Приятно себеоткриване!