Деменцията и нейните първи симптоми. Бъдете внимателни!

Деменцията се прокрадва с тихи стъпки. Трудна за приемане от близките, неприятна и за самия пациент. Ранното диагностициране  може да

Прочетете повече